Rakan AzamAli.com.my

Friday, 25 November 2011

mukjizat al quran

Al-Qadhi Iyadh berkata : "Diantara Mukjizat al-Quran ialah bahawa pembacanya tidak akan pernah merasa bosan untuk membacanya dan pendengarnya juga tidak merasa terganggu mendengarnya, bahkan amalan sentiasa membacanya akan menambah rasa kenikmatan dan mengulang-ulanginya akan membibitkan kecintaan. Pada buku/kitab lain tidak didapati hal ini, meskipun pembacanya membaca dengan lagu yang pelbagai atau menggunakan cara lain agar pendengar tertarik dengan lagu itu atau memotivasikan mereka untuk membacanya"...

Rujukan : Dr Abdussalam Muqbil Al-Majidi 2008. Bagaimana Rasulullah saw mengajarkan al-Qura'an kepada para sahabat?. Darul Falah.

No comments:

Post a Comment